Lepakoiden oma äänentoistolaitteisto

Lepakot pitävät yhteyttä toisiinsa viidakon omilla torvilla. Torven muotoiset lehdet vahvistavat ääntä parhaimmillaan kahden desibelin verran.

Vain neljän gramman painoiset keskiamerikkalaiset imujalkalepakot (Thyroptera tricolor) yöpyvät torvimaisten kasvinlehtien sisällä. Koko perheyhteisö yöpyy aina samassa kasvissa ja vaihtaa päivittäin kasvia petojen välttämiseksi. Yhteisön keskuudesta yksi valitsee yöpymispaikan ja ilmoittaa tästä muille yhteisön jäsenille kutsuäänellä. Äänen kuuluvuutta parannetaan torvimaisten lehtien avulla.

Imujalkalepakkoyhteisöt erottavat jäsenensä äänen perusteella. Yksikään yksilö ei erehdy yöpymään väärän yhteisön yöpymispaikassa. Lehtien äänentoisto-ominaisuuksilla saavutetaan myös kauemmaksi ajautuneet yksilöt. Megafoniominaisuuksien lisäksi lehdet tehostavat myös kasvin sisään tulevia ääniä. Ohilentävien yksilöiden tiedusteluäänet vahvistuvat jopa 10 desibelillä.
Lehtien äänentoisto ei kuitenkaan ole täysin puhdasta, ainakaan ihmisen mittapuun mukaan. Varsinkin lehden sisään tulevat äänet vääristyvät. Lehden sisällä olevien yksilöiden voi olla vaikea erottaa yhteisönsä jäseniä äänen perusteella. Tärkeämpää kuitenkin on, että ohilentävät yksilöt tunnistavat yhteisönsä yöpymispaikan.

Pohjois-Dakotan ja Costa Rican yliopistojen tutkijat löysivät ensimmäisinä imujalkalepakoiden äänentoiston käytön. He pyrkivät jatkotutkimuksissaan selvittämään imujalkalepakoiden kodin valintaa tarkemmin. Valitsevatko imujalkalepakot yöpymispaikkansa äänentoisto-ominaisuuksien perusteella? on tutkimuksen ydinkysymyksiä. Esimerkiksi lehden muoto saattaa olla yksi valintaan vaikuttavista tekijöistä. Se, minkä muotoinen torvi on lepakoista paras, jää nähtäväksi.

Lähde: Newswise. NDSU: Bats discover surround sound.

Mainokset